poniedziałek, 21 maja 2018

EWANGELIA wg ŁUKASZA - ilustrowany komentarz (18) + Słowa zmieniające życie


  Gdy arcykapłanami byli Annasz i Kaifasz, Bóg na pustyni przemówił do Jana, syna Zachariasza.
Wyruszył więc Jan wzdłuż brzegów Jordanu i zaczął wzywać ludzi: Nawróćcie się i przyjmijcie chrzest, a Bóg odpuści wam grzechy! 
Stało się to, co zapowiedział prorok Izajasz w swojej księdze - Głos rozlega się na pustyni: Przygotujcie drogę dla Pana. Prostujcie przed nim ścieżki! Zasypcie wszystkie rozpadliny, zniwelujcie góry i pagórki, wyprostujcie kręte drogi, a wyboje wyrównajcie. 
I wszyscy ludzie zobaczą, że Bóg przychodzi na ratunek. Łk 3,2-6 wsp
💚
  PANIE Boże, chwała Tobie za rozpoczętą w ten sposób publiczną służbę Jana, zwanego
Chrzcicielem...

  To właśnie ta czynność, zwana chrztem (dosłownie, jak mówi tekst grecki, chodzi o zanurzenie, pogrążenie w wodzie), do której od samego początku wzywał syn Zachariasza i Elżbiety, spowodowała, że zaczęto go nazywać Chrzcicielem (dosłownie Zanurzycielem).

  Ewangelista Łukasz podaje okoliczności tego wystąpienia Jana (wymieniając osoby, które
przewodziły służbie w świątyni Izraelskiej, oraz były u steru świeckiej władzy, czego cytowany tekst już nie obejmuje), i miejsce jego działalności, którym były brzegi
Jordanu...

  Przesłanie Jana było stosunkowo proste: wzywał on do nawrócenia (czyli zmiany kierunku, w jakim się czyjeś życie toczyło), oraz do przyjęcia chrztu, który miał być zewnętrznym wyrazem tej wewnętrznej przemiany, zwanej nawróceniem albo opamiętaniem, nowonarodzeniem...

  O tym, co robił wtedy Jan, apostoł Paweł powie później:
Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w Tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Dz 19:4 eib
  Gdy rodził się Kościół, to Piotr podobne wezwanie skierował do słuchających go tłumów:
Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Dz 2:38 pau
  O ważności chrztu, świadczą słowa zmartwychwstałego Chrystusa:
I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Mar 16:15-16 pau
  Godne podkreślenia jest to, że to wiara jest tu decydująca! Ma ona poprzedzać chrzest
(zanurzenie); bez wiary, nawet jeśli by się ktoś ochrzcił, to na nic się to zda... Takie postawienie sprawy jest pomocne w podejmowaniu decyzji o czasie, w którym należy się chrzcić: skoro trzeba uwierzyć, to trzeba móc to zrobić!... Proste! 

  Jan dobrze zna proroctwa, i to z nich cytuje, aby oświadczyć, że w swej misji, pełni on z dawna przepowiedzianą rolę; tak bowiem prorokował Izajasz:
Głos, który woła: "Na pustyni przygotujcie drogę PANA! Budujcie na stepie prosty trakt dla naszego Boga! Każda dolina niech się podniesie, a wszystkie góry i pagórki obniżą! To, co kręte, niech się wyprostuje, a co wyboiste, niech stanie się równiną!Wtedy objawi się chwała PANA i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta PANA!”. Iz 40:3-5 pau
  Jan Chrzciciel przygotowywał drogę dla Mesjasza-Chrystusa, aby na Nim też spełniły się liczne Boże proroctwa – bo to, co Bóg zapowiada, to się dzieje...
Chwała Bogu za to!
💚

💥💥💥


SŁOWA ZMIENIAJĄCE ŻYCIE

Jakie ogólne PRAWDY oraz ich osobiste ZASTOSOWANIA 
wynikają z tekstu biblijnego, umieszczonego na grafice? 
Kategoria: Ochrona
👉 źródło

PRAWDA 1: Zwracanie się do Boga jest powiązane z obietnicą wysłuchania.

PRAWDA 2: Boża ochrona i bliskość to coś niedalekiego. 

🔰

ZASTOSOWANIE 1: Wyrobienie w sobie zwyczaju zwracania się do Boga – w pierwszej kolejności i w każdej sytuacji – z nastawieniem na odebranie Jego odpowiedzi.
Pismo Święte daje mnóstwo zachęt do korzystania z przywileju modlitwy: słownego lub w myślach skierowania się do Pana Boga; daje też mnóstwo obietnic, że modlitwa nie będzie jakimś tylko „wołaniem na puszczy”...
PANIE, usłysz modlitwę moją, pospiesz na głos mej prośby!W dniu utrapienia wołam do Ciebie, bo Ty mnie wysłuchasz.Ps 86:6-7 pau
Pan Jezus wprost i poprzez przypowieści naucza nas, abyśmy swoje życiowe sprawy przedkładali w modlitwie przed Boże oblicze, np. czytamy:
Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam.Każdy bowiem, kto prosi otrzymuje, kto szuka znajduje, a kto puka, temu otworzą.Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy syn poprosi go o rybę, poda mu węża albo skorpiona, gdy ten prosi o jajko?Jeśli więc wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.Łk 11:9-13 eku  
Modlitwa, będąca w swej prostocie rozmową z Bogiem, to wielki przywilej, z którego warto korzystać – dla własnego (ale też innych) dobra! 
O tym, jak na 4 różne sposoby Bóg odpowiada (zawsze odpowiada) na nasze modlitwy, pisałem 👉 tutaj  Zapraszam tam do pogłębienia tego ważnego tematu.

ZASTOSOWANIE 2: Ćwiczenie się w zaufaniu do Boga, że jest On blisko, i ma dobre zamiary wobec nas. 
Szatan wykrzywił Boży wizerunek – nakreślił w ludzkich umysłach obraz Boga dalekiego i nieczułego; takiego, którego trzeba się panicznie bać, i który jest obojętny na to, co nas spotyka...
Na szczęście Boże Słowo prostuje to, co krzywe (niestety często się to nie udaje – zwłaszcza, gdy ktoś nie zna tego przekazu, i bazuje tylko na swoich zmysłach, wyobrażeniach i lękach podsycanych przez złe okoliczności i moce zła...).
Tymczasem, zarówno omawiany tu tekst z Psalmu 17, jak i poniższe wersety, ukazują Bożą OCHRONĘ i Jego bliskość (źrenica oka to najczulsze miejsce, a cień może rzucić tylko to, co jest blisko nas):
Odnalazł go [Izraela] bowiem na ziemi bezludnej, na pustkowiu wśród wycia dzikich zwierząt; otoczył go opieką, zatroszczył się o niego i pilnował go jak źrenicy własnego oka.Pwt 32:10 br 
Piórami swymi cię okryje i pod Jego skrzydła się schronisz; Jego wierność jest tarczą i obronnym murem.Ps 91:4 pau
Jeruzalem, Jeruzalem! Zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie zostali posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak zbiera pisklęta pod skrzydła, ale wy nie chcieliście.Mt 23:37 pau 
Nasz Bóg jest Bogiem bliskim! Już starożytny Izrael to wiedział:
Bo czy jest jakiś wielki naród, który by miał bogów tak bliskich, jak PAN, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? Pwt 4:7 pau
Skoro mamy bliskiego nam Boga (najpełniej to się objawiło w tym, że Jezus Chrystus stał się Człowiekiem, aby nas zbawić!), to odwzajemniajmy tę bliskość naśladując psalmistę:
Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w JHWH, znalazłem schronienie I pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach.Ps 73:28 eib 
A kiedyś ta bliskość nabierze takiego wymiaru, jaki na razie jest niemożliwy, ale to tylko na razie...
Chwała Bogu za to!
😊
A jak Ty odbierasz rozważany werset?...

Archiwalne rozważania z tej serii dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive   

💥💥💥


niedziela, 20 maja 2018

Oko w oko z przyrodą + Słowa zmieniające życie


  Słonie, dzikie koty, rekiny, małpy, surykatki, krokodyle, ptaki, wilki... - to tylko kilku bohaterów bardzo ciekawej serii dokumentalnych filmów przyrodniczych pod wspólnym tytułem 👉 Oko w oko z przyrodą   

  3 kobiety z różnych krajów podróżują po świecie w celu poznania życia zwierząt - w ich naturalnym środowisku albo w miejscach ich schronienia, prowadzonych przez osoby całym sercem oddanych sprawie opieki nad naszymi "mniejszymi braćmi"...

  Piękne scenerie, ciekawe komentarze, sporo ciekawostek z życia zwierząt oraz oddanie chwały Bogu, który uczynił tak różnorodną przyrodę... - to zalety serialu, na który serdecznie zapraszam!

💥💥💥


SŁOWA ZMIENIAJĄCE ŻYCIE

Jakie ogólne PRAWDY oraz ich osobiste ZASTOSOWANIA 
wynikają z tekstu biblijnego, umieszczonego na grafice? 
Kategoria: Działanie
👉 źródło

PRAWDA 1: Słowo Boże wymaga poważnego potraktowania i czynnego przyjęcia przez nas.

PRAWDA 2: Można samego siebie (oraz innych) oszukiwać, będąc tylko słuchaczem, a nie wykonawcą Bożej woli wyrażonej w Piśmie Świętym.

🔰

ZASTOSOWANIE 1: Przejęcie się zarówno Bogiem, jak i Jego Słowem.
Nie ma co dyskutować z poniższą prawdą – lepiej się do niej dostosować: 
Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Wnika w najgłębsze pokłady naszej duszy i ducha, myśli i uczuć. Potrafi ocenić nasze motywy i pragnienia serca.Żadne stworzenie nie ukryje się przed Bogiem – każdy jest dla Jego oczu nagi i bezbronny. I przed Nim zdamy sprawę ze wszystkiego. Hbr 4:12-13 psz 
Wartość Słowa Bożego, oraz posłuszeństwo jemu, więcej znaczy nawet niż więzy rodzinne:
Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.Lecz On odpowiedział: Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Łk 11:27-28 eib
ZASTOSOWANIE 2: Budowanie trwałej duchowej budowli, opartej na pełnieniu woli Bożej.
Pan Jezus pięknie zilustrował dobre i złe podejście do nauki, jaką odbierają słuchacze Bożego Słowa:
Każdy więc, kto słucha tych Moich słów i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale.Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, jednak się nie zawalił, ponieważ fundament miał założony na skale. Każdy zaś, kto słucha tych Moich słów i nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, i runął z wielkim trzaskiem. Mt 7:24-27 eku
Jezus mówi o budowaniu domu na piasku... apostoł Jakub (w omawianym tekście) pisze o przeglądaniu się w lustrze... - obie ilustracje mówią o jednym: prosi się o kłopoty i tragedię ten, kto TYLKO słucha Bożego Słowa, ale nie żyje według niego! Gdy brak DZIAŁANIA, to na nic słuchanie!
Jasno to pokazują kolejne cytaty:
Jeżeli przestrzegamy jego przykazań, to mamy pewność, że go znamy.Kto mówi, że go zna, a nie przestrzega jego przykazań, jest kłamcą i mija się z prawdą.Kto jednak jest posłuszny jego Słowu, ten naprawdę osiąga pełnię miłości Bożej. To nam daje pewność, że jesteśmy złączeni z Bogiem. 1J 2:3-5 wsp
Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.W tym Dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów.Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia.  Mt 7:21-23 eib
Może być jednak inaczej – można usłyszeć kiedyś od Boga takie słowa:
Bardzo dobrze! Jesteś dobrym i wiernym sługą. Okazałeś wierność w małej sprawie, powierzę ci bardziej odpowiedzialne zadanie. Ciesz się moją radością! Mt 25:21 psz
O tym, co kiedyś usłyszymy, sami teraz decydujemy: lekceważeniem Bożego Słowa lub jego przyjmowaniem i w mocy Bożej wykonywaniem... Boża rada jest jedna: słuchaj i czyń – z Nim to jest możliwe...
Chwała Bogu za to!
😊
A jak Ty odbierasz rozważany werset?...

Archiwalne rozważania z tej serii dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive   

💥💥💥


sobota, 19 maja 2018

Księga Psalmów na slajdach + Słowa zmieniające życie


KSIĘGA PSALMÓW - spora część Starego Testamentu, autorstwa głównie króla Dawida (przeważnie z czasów, gdy jeszcze nim nie był), od zawsze jest tym fragmentem Bożego Słowa, które jest chętnie czytane...
Znajdziemy tam często odbicie własnej duszy: trapionej zmartwieniem, ale też uskrzydlonej bliskością Boga... Są tam szczere, aż do bólu, słowa o ludziach i Bogu; dramatyczne wołanie o ratunek, i wdzięczność z wyratowania z grożącej śmierci...

Pragnę zaprezentować zbiór aż 441 slajdów, gdzie zamieściłem wybrane wersety z Księgi Psalmów (w przekładzie Biblii Paulistów) - na tle zdjęć, które starałem się, w miarę możliwości, dopasować do podanych słów.
Kolekcja jest bez ograniczeń dostępna na wirtualnym dysku 👉 OneDrive w folderze PSALMY na slajdach.
Oprócz tego, są tam też inne foldery (których zawartość będzie uzupełniania) - zapraszam do korzystania!

💥💥💥

SŁOWA ZMIENIAJĄCE ŻYCIE

👉 źródło

Jakie ogólne PRAWDY oraz ich osobiste ZASTOSOWANIA 
wynikają z tekstu biblijnego, umieszczonego na grafice? 
Kategoria: Prawda

PRAWDA 1: Nasz świat – ten bliski i dalszy – przeminie!

PRAWDA 2: Boże słowa nie przeminą!

🔰

ZASTOSOWANIE 1: Nieprzywiązywanie się nadmierne do przemijającego świata, i nie pokładanie nadziei w tym, czym on jest, i co oferuje.
Gdy patrzymy wokół siebie, ale też na siebie, to widzimy, że wszystko się zmienia, przemija – starzeje się i zużywa... Taki jest porządek na tym świecie, i my go nie zmienimy! Kolejne pokolenia, jakie po nas nastaną, też tego porządku nie odwrócą – żeby np. zamiast się starzeć, to stale być młodym, zdrowym i pięknym...
Pan Bóg-Stwórca dał ludziom Ziemię na mieszkanie, i ona była bardzo piękna, bez żadnego zła; było tak, dopóki grzech i śmierć nie weszły tu, wraz z nieposłuszeństwem pierwszej pary ludzkiej.
Od tamtego tragicznego czasu, postępuje (i nawet przyśpiesza) proces degradacji pierwotnego stanu i porządku na Ziemi; będzie tak aż do chwili, gdy Bóg powie: już wystarczy! - koniec ludzkich rządów, teraz nastaną Moje... (prosimy się o to w modlitwie Pańskiej: „...przyjdź Królestwo Twoje...” Mt 6,9-13).

Prorok Izajasz ogłasza:
Podnieście swoje oczy ku niebu! Spójrzcie na ziemię w dole! Tak! Niebo rozwiewa się jak dym, ziemia zużywa się jak szata, jej mieszkańcy padają jak komary, ale Moje zbawienie będzie trwać na wieki i Moja sprawiedliwość nie ustanie.Iz 51:6 eib 
Apostoł Piotr pisze podobnie i radzi, jak żyć, aby koniec świata nie był zarazem naszym końcem:
Dzień Pana przyjdzie nagle jak złodziej. Niebo z hukiem przeminie, ciała niebieskie spalą się doszczętnie, a także ziemia i wszystko, co jest na niej zostanie spalone.Skoro więc to wszystko ma ulec zagładzie, powinniście tym bardziej odznaczać się świętością i pobożnością.Wyczekujecie przecież, a nawet pragniecie przyspieszyć nadejście Dnia Bożego, kiedy to niebo się wypali i ciała niebieskie stopią.Oczekujemy bowiem, zgodnie z Jego obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość.Dlatego, umiłowani, oczekując tego wszystkiego, starajcie się, aby Pan zastał was w pokoju, bez skazy i nienagannych.Ratunkiem dla was jest cierpliwość naszego Pana.2P 3:10-15 pau
Apostoł Jan już zobaczył nowy świat (odsyłam do całego 21 i 22 rozdz. Apokalipsy):
Potem miałem wizję nowego nieba i nowej ziemi, dlatego, że pierwsze niebo i pierwsza ziemia przestały istnieć i nie było już morza.Ap 21:1 wsp
ZASTOSOWANIE 2: Obfite korzystanie z Bożego Słowa, które – w przeciwieństwie do naszego świata – przetrwa jego koniec, bo jest niezmiennie trwałe!
Na wiele sposobów Bóg upewnia nas co do trwałości i ważności Jego Słowa:
Trawa z czasem usycha, a kwiaty więdną, lecz słowa Boga naszego trwać będą na wieki.Iz 40:8 br 
Skoro więc, posłuszni Prawdzie, oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć braterską miłość, kochajcie jedni drugich czystym i szczerym sercem, jako odrodzeni z ziarna, które nie ginie, ale jest niezniszczalne; jest to bowiem żywe i nieprzemijające Słowo Boże.Ponieważ wszelkie ciało jest jak trawa, a cała jego dostojność jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opada, ale Słowo Pańskie trwa na wieki. To właśnie jest Słowo Dobrej Nowiny, które do was dotarło.1P 1:22-25 wsp 
Słowo Dobrej Nowiny – Ewangelia: Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie – to jest coś, co ma nieprzemijającą wartość, i co nas do wieczności prowadzi! Dlatego apostoł Paweł radzi swemu przyjacielowi:
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.2Tm 3:14-17 bw   
Taka jest PRAWDA o przemijalności nieba i ziemi, oraz o Bożym Słowie, które nie przemija – znajdziesz je w Biblii (ona sama nim jest); poznasz tam swego Zbawiciela, i spojrzysz na wszystko z nowej perspektywy, że oto doczesne życie jest tylko pielgrzymką do wieczności...
Chwała Bogu za to!
😊
A jak Ty odbierasz rozważany werset?...

Archiwalne rozważania z tej serii dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive   

💥💥💥

piątek, 18 maja 2018

EWANGELIA wg ŁUKASZA - ilustrowany komentarz (17) + Słowa zmieniające życie


  Jezus odpowiedział: Dlaczego mnie szukaliście? Przecież powinniście wiedzieć, że powinienem być tu, gdzie mówi się o sprawach mego Ojca. Oni jednak nie pojęli sensu jego słów. 
Potem Jezus wrócił razem z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. A jego matka zachowała wszystko w
pamięci i w sercu. 
Jezus rozwijał się fizycznie i umysłowo i cieszył się coraz większą miłością
Boga i ludzi. Łk 2,49-52 wsp
💙
  PANIE Boże, chwała Tobie za gorliwość, z jaką Twój Syn traktował sprawy wiary i duchowości...

  To ostatnia wzmianka o młodzieńczym okresie życia Jezusa przed Jego publicznym
zaangażowaniem się w misję zbawienia nas... Na to się On narodził, ale wpierw musiał przejść normalny, ludzki proces dorastania; tak bardzo utożsamił się z ludźmi... To niesamowite!

  3 dni – tyle zajęło Józefowi i Marii znalezienie 12-letniego Jezusa, który stracił się im z oczu podczas dorocznego pielgrzymowania do świątyni w Jerozolimie. To musiały być bardzo trudne chwile w ich życiu... Do końca nie pojmowali, nie zdawali sobie tak w pełni sprawy z tego, kogo karmią i wychowują...
Musieli obszukać różne miejsca, chyba głównie skupiska pielgrzymów wracających już do domu (zapewne sądzili, że Jezus jest w gronie krewnych), ale dopiero później wrócili i udali się do świątyni, gdzie Jezus, jak gdyby nigdy nic, prowadził rozmowy ze starszyzną Izraela...

  Widocznie to było potrzebne tamtym ludziom, żeby posłuchać młodego Jezusa. Najpewniej Jezus miał im coś tak ważnego do powiedzenia, że nie poszedł szukać opiekunów, ale po prostu był – jak to określił – tam, gdzie "sprawy Jego Ojca się działy"...
Zdziwiło to Józefa i Marię, ale kto powiedział, że wychowywanie Bożego Syna będzie proste i jasne cały czas?!...

  Jednak czytamy tu o czymś bardzo ważnym: Maria (zapewne i Józef), choć nie rozumiała do końca wszystkiego, to zachowywała i rozważała w sobie to wszystko, co się tyczyło Jezusa...
Uczy nas to tego, że jak czegoś z Bożych spraw nie rozumiemy, to nie porzucajmy myśli o tym, ale zachowujmy je w sobie – aby tam "dojrzewały", i stawały się z czasem zrozumiałe! Bóg udziela mądrości szukającym; mamy to obiecane (warunkiem jest wiara):
Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma. On bowiem każdego chętnie obdarza, nie czyniąc nikomu wyrzutów.Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, jest jak wzburzona morska fala, którą wiatr miota w różne strony. Jk 1:5-6 pau
  O gorliwości Jezusa w kwestii świątyni, żeby była ona prawdziwie domem modlitwy dla wszystkich narodów, świadczy fakt wypędzenia z niej handlarzy. Gdy On to uczynił, to czytamy o reakcji uczniów:
Uczniowie przypomnieli sobie tekst Pisma: Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie. J 2:17 pau
  Na ile nasza postawa w kwestiach wiary jest gorliwa?... Nie musimy wyganiać kogoś skądś ... - wystarczy, że wygonimy z siebie np. postawę lenistwa, która odbiera nam chęć czytania Biblii i modlenia się...

  Nasz tekst zawiera jeszcze przekaz o uległości Jezusa wobec Marii i Józefa – po prostu Jezus był posłusznym Dzieckiem (wzór dla naszych dzieci!). Czytamy też o Jego wszechstronnym rozwoju, oraz miłości, życzliwości ze strony Boga i ludzi... Oby i nam łaskawie było to dane - jest taka możliwość...
Chwała Bogu za to!
💙
💥💥💥

SŁOWA ZMIENIAJĄCE ŻYCIE

👉 źródło

Jakie ogólne PRAWDY oraz ich osobiste ZASTOSOWANIA 
wynikają z tekstu biblijnego, umieszczonego na grafice? 
Kategoria: Wiara

PRAWDA 1: Jezus Chrystus JEST zmartwychwstaniem i życiem.

PRAWDA 2: Wiara w Chrystusa jest kluczowa w temacie życia i śmierci.

🔰

ZASTOSOWANIE 1: Posiadanie pewności co do tego, kim jest Pan Jezus.
Ludzie mają o Nim przeróżne zdania; On sam kiedyś zapytał uczniów co ludzie o Nim myślą:
Następnie Jezus poszedł ze swoimi uczniami do wiosek w pobliżu Cezarei Filipowej. Po drodze pytał swoich uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie?Odpowiedzieli Mu: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków.Wówczas zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Na to Piotr odpowiedział: Ty jesteś Mesjasz.Mk 8:27-29 eku 
Tak! Jezus jest Mesjaszem, to znaczy Tym, którego z dawien dawna zapowiadali Boży prorocy, i który przyszedł aby dokonać naszego zbawienia (uratowania) od należnego nam potępienia...

Prawda, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem padła przy grobie Łazarza, i została zaraz potwierdzona faktem ożywienia rozkładającego się nieboszczyka! Było to możliwe:
Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce.J 5:21 pau
Tam się dokonało ożywienie fizyczne, ale Jezus ożywia też duchowo – dzieje się tak, gdy się grzesznik nawraca do Boga:
Byliście martwi z powodu swoich przewinień i życia w pogaństwie, lecz Bóg ożywił was razem z Chrystusem, gdy łaskawie darował nam wszystkie winy.Kol 2:13 wsp
Fizyczne i duchowe ożywienia były i są zapowiedzią powszechnego zmartwychwstania w dniu ostatecznym; Jezus zapewnia:
Taka jest wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne, a ja sprawię, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym.J 6:40 wsp 
ZASTOSOWANIE 2: Wzmacnianie się w WIERZE w Jezusa Chrystusa – takiej, jaka wynika z Bożego Słowa!
To ważne, aby wierzyć wg prawdy objawionej w Biblii, a nie według własnego (choćby najsilniejszego) przekonania, gdyż ono nie zmieni prawdy obiektywnej, jeśli nie jest z nią zgodne!
To ma kluczowe znaczenie, ponieważ przyjdzie czas, gdy straszne słowa usłyszą ci, co myśleli, że i właściwie wierzyli, i właściwie postępowali: „Nie znam was!” (patrz: Mt 7,21-23; Mt 25,12).

Jezus mówi do Marty, siostry martwego Łazarza: „Kto wierzy we Mnie, chociażby umarł, będzie żył” (J 11,25). Warto zaznaczyć, że Pan nie mówi, że ten kto umrze ten zaraz „żyje dalej” (w jakimś miejscu, oglądając np. jak źle się wiedzie jego rodzinie), ale On zapowiada: „będzie żył” (czas przyszły) - co jest (zważywszy na kontekst) jasnym wskazaniem na dopiero przyszłe zmartwychwstanie! (ponieważ śmieć doczesna jest takim stanem jak sen, patrz: J 11,11-14, a śniąc nie ma się poczucia upływającego czasu). 
Zmarli „śpią” w grobach, czekając na „pobudkę” w dniu ostatecznym:
Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd.J 5:28-29 pau 
Jezus zapytał Martę: „Czy wierzysz w to?” Takie samo pytanie sami sobie postawmy: czy naprawdę WIERZYMY w to, co mówi Jezus, i w to kim On jest?!... To jest w istocie sprawa  naszego życia i śmierci! Jak długo jesteśmy świadomi, tak długo możemy podjąć dobrą (najlepszą!) decyzję, i wyznać WIARĘ w Pana Jezusa Chrystusa, jak zrobiła to Marta:
Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga, który przyszedł na świat.J 11:27 eku 
Chwała Bogu za to!
😊
A jak Ty odbierasz rozważany werset?...

Archiwalne rozważania z tej serii dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive   

💥💥💥
czwartek, 17 maja 2018

7. Lekcja Biblijna 2/2018 + Słowa zmieniające życie


  Kwartalne Lekcje Biblijne
PRZYGOTOWANIE NA CZAS KOŃCA
Lekcja 7 pt. "24. oraz 25. rozdział Ewangelii Mateusza" 

Lekcja dostępna 👉 tutaj
można się też zapoznać z jej 👉 treścią 
Archiwalne nagrania z poprzednich kwartałów 👉 tutaj 

Lekcja ukazuje potrzebę zrozumienia czasów, w których żyje obecnie ludzkość, oraz zidentyfikowanie oznak zbliżania się końca świata w świetle ostrzeżeń podanych przez Jezusa. Naszym zadaniem jest przygotowanie się na spotkanie z przychodzącym powtórnie Chrystusem!
Mowa eschatologiczna Jezusa wygłoszona krótko przed Jego ukrzyżowaniem jest poważnym ostrzeżeniem przed sądem, który nastąpi w czasie końca i zadecyduje o przeznaczeniu ludzkości.
Dzisiaj jest czas budowania więzi z naszym Panem. Im bliżej Niego jesteśmy w naszych modlitwach i nabożeństwie, tym bardziej pragniemy Go ujrzeć twarzą w twarz. Mówiąc o tych sprawach nie powinniśmy straszyć ludzi, ale pobudzać ich do wzmacniania wiary i nadziei oraz zmiany priorytetów. 
Jezus zwraca się do dwóch grup słuchaczy (Mt 24 rozdz) - swoich uczniów, którzy mieli dożyć zniszczenia Jerozolimy, i swoich uczniów żyjących w czasie końca, czyli do nas.

Następnie (Mat 25,1-30) Jezus skierował uwagę na sytuację na ziemi w kategoriach naszego codziennego życia. Pierwsza przypowieść - o „pannach” - dotyczy sfery osobistej. Druga przypowieść - o „talentach” - dotyczy sfery zawodowej. 
Jedną wspólną ich cechą jest to, że oliwa, podobnie jak talenty, symbolizuje dary Boże - Ducha Świętego i Pismo Święte. Przesłanie jest takie, iż nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć światła. Potrzebujemy światła z zewnętrznego, boskiego źródła. Musimy się nauczyć traktować te cenne dary poważnie. Powinniśmy starannie gromadzić oliwę. Niemądre panny zlekceważyły oliwę, podobnie jak zły sługa zlekceważył otrzymany talent. 
Powinniśmy nie tylko zachowywać to, co zostało nam powierzone, ale także znajdować sposoby pomnażania naszych darów. Dotyczy to także studiowania Pisma Świętego. Nie wystarczy powtarzać tych samych starych prawd. Powinniśmy studiować Biblię i odkrywać w niej nowe skarby. 
Prawda ta dotyczy także życia Kościoła. Nie wystarczy podtrzymywać obecny stan. Musimy dążyć do wzrastania i pozyskiwać nowych uczniów dla Chrystusa.

Zapraszam do oglądania. 
Tytuł kolejnej lekcji: "Wielbienie Stwórcy" 

💥💥💥

SŁOWA ZMIENIAJĄCE ŻYCIE

👉 źródło

Jakie ogólne PRAWDY oraz ich osobiste ZASTOSOWANIA 
wynikają z tekstu biblijnego, umieszczonego na grafice? 
Kategoria: Oddanie

PRAWDA 1: Wzajemne nauczanie i napominanie się ma w Kościele wielką wartość.

PRAWDA 2: Każda nasza aktywność winna mieć „zakotwiczenie” w Bogu, połączone z dziękczynieniem.

🔰

ZASTOSOWANIE 1: Zachowanie należnej ostrożności w dziedzinie nauczania i napominania. 
Po prostu nie każdy (nawet dla własnego dobra) powinien nauczać i nie każdy powinien napominać... Obie te praktyki (potrzebne wśród wierzących) są darami od Boga (a z darami tak już jest, że nie wszyscy w Kościele mają je jednakowe; patrz: 1Kor 12):
Łasce Bożej zawdzięczamy różne dary; jeśli jest to dar proroctwa, powinien wynikać z wiary; jeśli ktoś posiada dar służenia innym, niech służy; jeśli ktoś umie nauczać, niech uczy; kto umie napominać, niech napomina; kto dzieli się swoimi dobrami, niech to czyni ze szczerego serca; kto przewodzi innym, niech gorliwie spełnia swoje obowiązki; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Rz 12:6-8 wsp 
Jest nawet przestroga tej treści:
Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Jk 3:1 eib 
Każdy chyba zna powiedzenie o belce w oku... To mocne ostrzeżenie Pana Jezusa przed pochopnym napominaniem czy wręcz potępianiem (niesprawiedliwym osądzaniem):
A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Mt 7:3-5 bw 
Jak podaje analizowany teraz urywek z Listu do Kolosan, nauczanie i napominanie ma mieć swoje oparcie w Bożym Słowie (Psalmy), a też w hymnach, pieśniach... – czyli ma być „uduchowione”...
Ma to szczególne znaczenie, aby się kierować takimi wartościami bo Pismo Święte ma wszechstronne zastosowanie, o czym tak napisał Paweł do Tymoteusza:
Od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2Tm 3:15-17 bw
ZASTOSOWANIE 2: Uświadamianie sobie, że nawet najbardziej prozaiczne działania, mogą być okazją do uwielbienia Boga oraz dziękowaniu Mu! Zgrabnie to ujmuje omawiany tu tekst z Listu do Kolosan, ale podobnych myśli jest więcej, np.:
Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. 1Kor 10:31 pau
Za wszystko dziękujcie. Tego Bóg chce od was, jako wyznawców Chrystusa Jezusa. 1Tes 5:18 wsp  
Gdy tak będziemy postępować, to będzie w tym widoczne nasze Bogu ODDANIE, a On to na pewno doceni...
Chwała Bogu za to!
😊
A jak Ty odbierasz rozważany werset?...


Archiwalne rozważania z tej serii dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive   

💥💥💥