"Kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa" - Hieronim ze Strydonu (przełożył Biblię na łacinę w latach 382-406)
| Czy będziesz zbawiony? | You Tube | Chomik | Eioba | Nowe Przymierze audio | Siepomaga |
Nasz Codzienny Chleb | Słowo dnia | Slajdy z tekstami biblijnymi + inne materiały |
Szczególnie zapraszam na mój profil na Facebook'u

niedziela, 8 lipca 2018

EWANGELIA wg ŁUKASZA - ilustrowany komentarz (32)


  Wtedy [Jezus] zaczął mówić: Jesteście dziś świadkami spełnienia się tych słów! Słuchający byli pełni uznania, ale dziwili się, skąd u Niego tak niezwykłe słowa. Jak to możliwe? – zastanawiali się. Przecież to syn Józefa! 
Łk 4:21-22 psz
💙
  PANIE Boże, chwała Tobie za wszystkie proroctwa wypełnione na osobie Twego Syna...

  Takich proroctw, które spisano setki lat przedtem, nim Chrystusowa noga spoczęła na Izraelskiej ziemi, było tak wiele, że - jak podają uczeni zajmujący się Biblią i obliczaniem prawdopodobieństwa - jest rzeczą niemożliwą, aby jeden człowiek mógł z taką precyzją je wszystkie wypełnić: proroctwa dotyczące narodzin, życia i śmierci Mesjasza!
A to tylko część proroctw o Jezusie, bo dalsza część - dotycząca Jego powtórnego przyjścia - jest nadal kwestią przyszłości; lecz można być spokojnym, że i one się w swoim czasie spełnią, skoro wypełniły się te, obejmujące Jego pierwsze przyjście...
Ewangeliści (i nie tylko) często cytują te prorocze słowa, obecne choćby w Księdze Izajasza czy Jeremiasza lub Daniela; mamy wtedy np. taką informację:
To wszystko stało się, aby spełniło się, co Pan zapowiedział przez proroka. Mat 1:22 eku [i tu pada treść proroctwa]
  Ale co Jezus ma na myśli, gdy mówi, że "Jesteście dziś świadkami spełnienia się tych słów!"? O tym pisałem w poprzednim rozważaniu, a chodziło o proroczą zapowiedź nadejścia Mesjasza i rozpoczęcia przez Niego szczególnej służby, nacechowanej m.in. miłosierdziem dla najsłabszych...
Jak zareagowali obecni w synagodze tej soboty mieszkańcy Nazaretu? 
Ich reakcja miała, jak sprawozdaje Łukasz, różne etapy - najpierw byli pełni uznania, ale szybko zaczęli coś "nosami kręcić", i wyrażać swe wątpliwości, gdyż znali Jezusa (niektórzy od dziecka) i nie mieściło im się w głowach, że jeden z nich, miałby realizować tak wzniosłe proroctwo Boże... Co innego, gdyby przybył i to samo ogłosił jakiś zacny rabin z dalekich stron, a tu: syn Józefa, tego cieśli?... Niemożliwe...
Mateusz podaje szerszy zapis tego podejścia mieszkańców Nazaretu do znanego im Jezusa:
Przyszedł w swoje rodzinne strony i tam nauczał w ich synagodze, tak że zdumieni słuchacze pytali: Skąd u Niego taka mądrość i niezwykła moc?Czy nie jest to syn cieśli? Czy Jego matką nie jest Maria, a Jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Judą? Czy wszystkie Jego siostry nie są wśród nas? Skąd więc u Niego to wszystko?I gorszyli się z Jego powodu. Wtedy Jezus powiedział do nich: Tylko w ojczyźnie i w swoim domu prorok nie znajduje uznania.I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa. Mt 13:54-58 eku 
  Jezusa uważano za syna Józefa - tak też to zapisał wcześniej Łukasz (podając cały, długi rodowód - aż do Adama):
Kiedy Jezus wystąpił publicznie, miał około trzydziestu lat. Uważano go za syna Józefa, którego ojcem był Heli. Łk 3:23 wsp
  Ale my wiemy (zapewne rodacy Jezusa nie byli w to wtajemniczeni), że Józef był tylko opiekunem Jezusa, a Jego poczęcie było inne niż każdego z ludzi - dzięki temu, może On być, i jest Zbawicielem grzeszników, a więc każdego człowieka...
Słuchacze mów Jezusa często się dziwili temu, co było im mówione; przyczyną było to, że to nie były tylko zwykłe ludzkie słowa, ale Boże słowa!
Pewnego razu chciano aresztować Jezusa, ale ci, co mieli to zrobić, zrezygnowali, mówiąc potem do swych panów:
Nikt i nigdy nie przemawiał tak, jak przemawia ten człowiek. J 7:46 br 
  Każdy chrześcijanin słyszał o Kazaniu na Górze, jakie znajdujemy w Ewangelii Mateusza; kończy się jego zapis znamienną notką:
Gdy Jezus skończył przemawiać, tłumy zdumiewały się Jego nauką.W Jego mowie była bowiem niezwykła moc, jakiej nie posiadali ich nauczyciele Pisma. Mt 7:28-29 pau 
  Takim był i jest Jezus: niezwykły od samego poczęcia... niezwykły w nauczaniu i życiu... niezwykły w tym, co ma dla każdego, kto tylko zawoła do Niego o ratunek: On daje dar zbawienia, dar wiecznego życia!
Chwała Bogu za to!
💙
Masz swoje przemyślenia na tematy tu poruszane? 
Proszę, podziel się nimi w komentarzu...

Różne materiały związane z blogiem, i nie tylko, dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive  Polecam!

💥 💥 💥

piątek, 6 lipca 2018

Dobry Zasiew


DOBRY ZASIEW, to jedna z wielu możliwości poznawania treści Pisma Świętego w postaci komentarzy do wersetów z niego pochodzących.
Są one publikowane w formie kartek z kalendarza, dostępnym w internecie 👉 tutaj
[jest też książkowe wydanie "Dobrego Zasiewu", dostępne w chrześcijańskich księgarniach na przełomie roku]

Grafika po prawej dotyczy rozważania pochodzącego z 7 lipca.

Jest możliwość subskrybowania 
codziennych kartek z tego kalendarza, aby otrzymywać je drogą mailową, ale też można uruchomić aplikację dostępną 👉 tutaj  
Zachęcam do korzystania i życzę budowania się dostępnymi treściami...

Masz swoje przemyślenia na tematy tu poruszane? 
Proszę, podziel się nimi w komentarzu...

Różne materiały związane z blogiem, i nie tylko, dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive  Polecam!

💥 💥 💥

wtorek, 3 lipca 2018

EWANGELIA wg ŁUKASZA - ilustrowany komentarz (31)


  Podano Mu księgę proroka Izajasza. Otworzył ją i przeczytał następujący fragment: „Duch Pański jest nade Mną. Wybrał Mnie, abym głosił ubogim Dobrą Nowinę. Posłał Mnie, abym obwieścił, że więźniowie odzyskają wolność, niewidomi wzrok, a uciemiężeni doznają uwolnienia od swych gnębicieli - że nadszedł czas szczególnej przychylności Pana”. 
Łk 4:17-19 psz
💗
  PANIE Boże, chwała Tobie za czas szczególnej przychylności - wciąż trwającej...

  W teologii mówi się o czasie łaski, jaki trwa od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa: to czas, gdy na mocy Ofiary jaką Jezus złożył na Golgocie, każdy (dosłownie: każdy!) może skorzystać ze skuteczności przelanej Krwi Chrystusa i mieć odpuszczone grzechy, a tym samym darowane życie wieczne i wolność od należnego potępienia...
Jak długo jeszcze ten czas łaski potrwa? W ujęciu indywidualnym: nie dłużej niż Twoje czy moje życie! (po śmierci nie ma już 2-giej szansy; ona jest aktualna, ale tylko podczas trwającego życia!).
Natomiast w skali świata, to czas jego końca, będzie też momentem zakończenia czasu łaski (a właściwie nastąpi to nieco wcześniej, bo tuż przed końcem już tylko Boże plagi spadną na Ziemię, a po nich w chwale Swojej i aniołów powtórnie przyjdzie Jezus, aby zabrać do nieba zbawionych z całej ludzkiej historii).
Jeśli jeszcze - Drogi czytelniku tych słów - nie skorzystałeś ze szczególnego czasu Bożej przychylności, to nie trać czasu: jutro może być za późno!...
  
  Pan Jezus tego pamiętnego szabatu w Nazarecie, odczytał z Księgi proroka Izajasza fragment  mówiący o powołaniu i działalności proroka, który został powołany wskutek tego, że spoczął na nim Duch Pański, którym został namaszczony, celem zaś jego posłannictwa jest nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom, a ślepym możność widzenia; sprawiać ulgę uciśnionym i ogłaszać rok łaski, która zstąpiła od Pana (patrz: Iz 61,1-3).
Znamienne jest to, że Jezus pominął zwrot: "dzień odpłaty naszego Boga" (Iz 61,2) - bo ten "dzień" dopiero nadejdzie, na końcu świata, a aktualnie Jezus obwieścił czas łaski (jak to wyżej opisałem)...

  To proroctwo Jezus realizował podczas swej misji. Gdy Jan Chrzciciel chciał się upewnić, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, to On wskazał na fakty, które były wypełnieniem m.in. tego proroctwa Izajasza:
Idźcie do Jana – rzekł im Jezus – i powiedzcie o tym, co widzicie i słyszycie: Oto niewidomi widzą, ułomni chodzą, trędowaci odzyskują zdrowie, głusi słyszą, umarli powracają do życia, ubogim głoszona jest dobra nowina. A szczęśliwy jest ten, kto się Mną nie zgorszy. Mt 11:4-6 psz 
Księga proroka Izajasza odegrała znaczącą rolę w życiu pewnego Etiopczyka, którego - z Bożego natchnienia - spotkał Filip:
Anioł Pański powiedział Filipowi: „Idź około południa na drogę prowadzącą z Jeruzalem do Gazy. Jest ona pusta”.A on poszedł. Właśnie wtedy przejeżdżał tamtędy Etiopczyk, wysoki urzędnik zarządzający skarbem królowej Etiopii, Kandaki. Przybył on do Jeruzalem, aby oddać cześć Bogu.Jechał na wozie i czytał proroka Izajasza.Duch zaś powiedział do Filipa: „Podejdź i uchwyć się jego wozu!”.Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Zapytał więc: „Czy rozumiesz, co czytasz?”.A on odpowiedział: „Jakże mogę zrozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił?”. Zaprosił więc Filipa, aby usiadł obok niego.A czytał następujący fragment Pisma:Prowadzą go jak owcę na zabicie, a On jak baranek, gdy go strzygą, milczy i nie otwiera ust swoich.Został poniżony i wyjęty spod prawa. Któż może opowiedzieć o Jego pokoleniu, skoro Jego życie zabrane zostało z ziemi?A urzędnik zapytał Filipa: „Powiedz mi, proszę, o kim pisze prorok? O sobie samym czy też o kimś innym?”.Wtedy Filip, wychodząc od przeczytanego tekstu Pisma, opowiedział mu Ewangelię o Jezusie. Dz 8:26-35 pau 
Cytowany fragment znajdziesz w 53 rozdziale Izajasza (właściwie cała wypowiedź zaczyna się od końcówki rozdz. 52) - to niezwykłe proroctwo o cierpiącym Słudze Jahwe: ono na Chrystusie się wypełniło, i przez stulecia wiele osób doszło do wiary w Niego, właśnie poprzez to, co Bóg kiedyś objawił Izajaszowi... Ludzie widząc, jak na 7 wieków przed Chrystusem, Bóg objawił to, co dokonał Jezus, uznali, że On musi być tym prawdziwym naszym Zbawicielem!
Apostołowie kierowali kiedyś do mieszkańców Koryntu (i nie tylko) taki apel:
Jako współpracownicy Boga wzywamy was, byście nie marnowali Jego łaski. On przecież powiedział w Piśmie: „We właściwej chwili cię usłyszałem, W dniu zbawienia ci pomogłem”. Właśnie teraz jest właściwa chwila; właśnie teraz jest dzień zbawienia. 2Kor 6:1-2 psz
Ten apel jest wciąż aktualny: nie marnujmy Bożej łaski! Bóg w Swej miłości wciąż czeka na skruszone osoby by obdarować je darem zbawienia...
Chwała Bogu za to!
💗
Masz swoje przemyślenia na tematy tu poruszane? 
Proszę, podziel się nimi w komentarzu...

Różne materiały związane z blogiem, i nie tylko, dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive  Polecam!

💥 💥 💥

poniedziałek, 2 lipca 2018

Odległość do gwiazd a wiek Wszechświata


👉 Odległość do gwiazd a wiek Wszechświata

  Bardzo interesujący wykład omawiający ciekawą kwestię, z którą zmagają się zarówno ewolucjoniści, jak i kreacjoniści...

  Polecam też więcej wykładów tego typu dostępnych na 👉 Dysku Google  

Masz swoje przemyślenia na tematy tu poruszane? 
Proszę, podziel się nimi w komentarzu...

Różne materiały związane z blogiem, i nie tylko, dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive  Polecam!

💥 💥 💥piątek, 29 czerwca 2018

EWANGELIA wg ŁUKASZA - ilustrowany komentarz (30) + Nasz Codzienny Chleb


Gdy przybył do rodzinnego Nazaretu, jak zwykle w szabat udał się do synagogi. Podczas nabożeństwa wstał, aby przeczytać tekst z Pisma. 
Łk 4:16 psz
💜
  PANIE Boże, chwała Tobie za przykład, jaki płynie z życia Jezusa...

  Przykładem tym jest uczestnictwo w szabatnim (sobotnim) nabożeństwie oraz czytanie (niekoniecznie publiczne) Pisma Świętego...
  Do wierzących autor Listu do Hebrajczyków, kieruje następujące wezwanie:
Nie zaniedbujmy zgromadzeń naszej wspólnoty, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień przyjścia Pana. Hbr 10:25 wsp  
Z kolei odnośnie ważności czytania (słuchania) Bożego Słowa, mamy choćby takie teksty:
Aż do mego przybycia czytaj [Tymoteuszu] słowo Boże, zachęcaj wierzących i nauczaj ich. 1Tm 4:13 psz 
Szczęśliwy, kto czyta i ci, którzy słuchają proroczych słów i przestrzegają tego, co tu napisane, bo decydująca chwila jest bliska. Ap 1:3 wsp 
Jezus miał zwyczaj brać czynny udział w nabożeństwach ku czci Boga; robił to oczywiście w dzień szabatu, który jest upamiętnieniem działa stworzenia świata; czytamy:
W ten sposób zostało dokonane dzieło stworzenia nieba i ziemi, i wszystkiego, co je wypełnia. Dopełniwszy w dniu szóstym dzieła, nad którym się trudził, dnia siódmego odpoczywał Bóg po wszystkim, czego dokonał. Pobłogosławił też Bóg dzień siódmy i ustanowił go świętym na pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania. Rdz 2:1-3 br
  Ale też o apostole Pawle (i jego współpracownikach) czytamy, że uczestniczył w dzień szabatu w  zgromadzeniu, aby wykładać prawdę o Chrystusie: 
Idąc dalej, minęli miasta Amfipolis i Apolonię i dotarli do Tesalonik, gdzie znajdowała się hebrajska synagoga. Zgodnie ze swym zwyczajem Paweł chodził tam przez kolejne trzy szabaty i przedstawiał zgromadzonym znaczenie Pisma. Dowodził, że Mesjasz miał cierpieć i zmartwychwstać i mówił: – Tym Mesjaszem jest Jezus, którego wam głoszę! Dz 17:1-3 psz
 Sięgając jeszcze raz po List do Hebrajczyków (czyli tutaj: nawróconych na chrześcijaństwo Żydów), czytamy:
Tak więc lud Boży cieszy się posiadaniem odpoczynku szabatniego [na wzór owego pierwotnego odpocznienia Boga]. I tak kto wejdzie tam, gdzie odpoczywa się z Bogiem, znajdzie wytchnienie po trudach swego życia, tak jak Bóg odpoczął po swoich dziełach. Starajmy się przeto wejść do owego odpocznienia; zabiegajmy o to, żeby nikt nie poszedł za przykładem tych, którzy zbuntowali się na pustyni. Hbr 4:9-11 br
Taka jeszcze refleksja: 
Na przykazania Boże (ale też i na inne - te ludzkie - prawa/ustawy) często ludzie patrzą jako na zbiór przepisów ograniczających ich wolność...
Jednak osoba duchowo dojrzała dostrzeże w przykazaniach Bożych (i nie tylko tych) coś, co służy naszemu dobru... (bo czy to źle, że jest przepis, aby nie wchodzić na ulicę przy czerwonym świetle?!).
Biorąc pod uwagę przykazanie o szabacie, można śmiało widzieć go jako nie ograniczenie, ale wolność: wolność od ateistycznego wierzenia, że nie ma Boga-Stwórcy, a wszystko samo się zrobiło, na skutek długiej - przez miliardy lat trwającej ewolucji...
Ale te słowa:
"Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować.Przez sześć dni będziesz wykonywał wszystkie swoje prace, lecz siódmy dzień jest szabatem dla PANA, twego Boga. W tym dniu nie podejmiesz żadnej pracy - ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani nawet bydło czy cudzoziemiec, który mieszka w twoim domu. W ciągu sześciu dni bowiem PAN uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego PAN pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go jako święty". Wj 20:8-11 pau 
właśnie te słowa z Bożego dekalogu uwalniają od ludzkich nauk sprzecznych nie tylko z Bożym Słowem, ale i elementarną logiką, że życie bierze się z życia, a nie z martwej materii...
  Ponadto te słowa o wyjątkowości Stwórcy i dnia szabatu - będącego pamiątką stworzenia - uwalniają od swoistej religii, którą jest teoria ewolucji. 
Tak! teoria ewolucji to rodzaj religii, w której trzeba mieć więcej wiary niż w przypadku wiary w Boga objawionego w Biblii (bo ja wierzę, że Wszechmogący Bóg powiedział, i coś zaistniało, a ewolucjonista musi wierzyć, że na skutek przypadkowych kombinacji ze skały powstał człowiek; to duże uproszczenie, ale w gruncie rzeczy do tego się całość tej teorii sprowadza).
Bierzmy przykład z mieszkańców nieba! Apostoł Jan ujrzał niebo, a w nim takie zachowanie na cześć Boga-Stwórcy:
A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc:Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. Ap 4:9-11 bw
Amen! 
Chwała Bogu za to!
💜
💥 💥 💥


NASZ CODZIENNY CHLEB

  Zapraszam do przeczytania felietonu biblijnego pt. 👉 "Tęsknota za Bogiem"

 W treści rozważania jest pocieszająca myśl:
"Bóg nie miłuje nas z powodu czegoś, co uczyniliśmy lub nie. Jego miłość nie opiera się na tym, czy jesteśmy godni, lecz na Jego dobroci i wierności. Gdy świat wokół nas jest pozbawiony miłości i życzliwości, możemy polegać na Jego niezmiennej wierności, która jest źródłem nadziei i pokoju".


Masz swoje przemyślenia na tematy tu poruszane? 
Proszę, podziel się nimi w komentarzu...

Różne materiały związane z blogiem, i nie tylko, dostępne są na wirtualnym dysku 👉 OneDrive  Polecam!

💥 💥 💥